پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - قوانین منابع طبیعی
قوانین منابع طبیعی
  • تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های كشور (مصوب 27/10/1341 هيأت وزيران)
  • قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)
  • منابع طبيعی در قانون اساسی(اصل 45)
  • قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب 11/5/1352)
  • قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور (مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)
  • لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران (مصوب 26/1/1359)
چاپ | ارسال به ديگران  |