پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراتع استان
مراتع استان

سیمای مراتع استان

مراتع استان اردبیل با وسعت 1015000 هکتار حدود 8/56 درصد از وسعت استان را به خود اختصاص داده است.در بررسی وضعیت مراتع استان اردبیل از نظر طبقه ابندی کیفی مشاهده می شود که از مجموع مراتع استان به طور تقریب 477 هزار هکتار از نوع درجه یک (خوب) و 507 هزار هکتار از نوع درجه دو (متوسط) و 31 هزار هکتار نیز از نوع درجه سه (فقیر) می باشد.از نظر بهره برداری ، مراتع این استان به دو بخش عشایری و روستایی تقسیم گردیده که مساحت مراتع عشایری 3/58 درصد از کل مراتع استان 591745 هکتار برآورده می شود که از آن میزان 55 درصد ییلاقی و 45 درصد نیز در قشلاقات واقع شده است.مراتع روستایی نیز معادل 7/41 درصد از کل مراتع استان را تشکیل می دهد که مساحت آن در حدود 423255 هکتار برآورد می گردد.

چاپ | ارسال به ديگران  |