پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جنگل های استان
جنگل های استان

سیمای جنگل های استان

سطح جنگل های استان اردبیل با احتساب بیشه زارها و درختچه زارها 63153 هکتار برآورد می گردد که در سه ناحیه رویشی خزری (هیرکانی)- ارسبارانی و ایرانی ، تورانی واقع شده است به عبارت دیگر 53/3 درصد از سطح استان را جنگلها تشکیل می دهند.ارزش جنگلهای استان بیشتر بعد زیست محیطی داشته و نقش مهمی در حفاظت آب و خاک ایفا نموده و به عنوان بستر توسعه پایدار در حفاظت خاک ، پیشگیری از سیلابها و فرسایش سالیانه اهمیت فراوان دارد.همچنین رویشگاه جنگل فندقلو که در استان اردبیل واقع شده است جزو رویشگاههای منحصر به فرد در ایران بوده و علاوه بر آن جنگل های گونه ارزشمند ارس نیز در شهرستان خلخال از رویشگاههای برتر ارس در سطح کشور می باشد.

چاپ | ارسال به ديگران  |