پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهي مناقصه(عمومی)
بازدید : 1121 11 آذر 1397 ساعت 8:55 شماره :54324

آگهي مناقصه(عمومی)
 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل در نظر دارد پروژه پیش آگاهی ,پیشگیری و کنترل آفات و بیماریهای جنگلی و مرتعی به مساحت10320 هکتار در عرصه های منابع طبیعی به شرکتهای دارای صلاحیت در رشته گیاه پزشکی از طریق مناقصه واگذار نماید , لذا شرکتهای واجد شرایط از تاریخ 7/9/97 لغايت 12/9/97 به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت (ستاد) مراجعه و مدارك مربوطه به مناقصه را دريافت نمايند.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :