پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده عمومی
بازدید : 1131 1 آذر 1397 ساعت 10:51 شماره :54044

آگهی مزایده عمومی
 

آگهی مزایده عمومی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در نظر دارد مقدار 3980/61هکتار از اراضی آبی و مقدار9872/10هکتار از اراضی دیم خود واقع در شهرستان پارس آباد (ایستگاه تولید بذر و نهال ) را بصورت اجاره ای (کشت اول برای گندم یا کلزا و یا جو ,کشت دوم برای ذرت علو فه ای و یا سویا) از طریق مزایده واگذار نماید ,لذا اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ 30/8/97 لغایت 6/9/97  جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدرکات الکترونیکی دولت (ستاد)مراجعه نمایند.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :